Užsakovas: UAB Empower

Dėklų elektros kabeliams įrengimas PE DN200, DN160 vamzdžiais L-3383m objekte “ 40MW vėjo jėgainių parkas Šilutės rajone“.