Užsakovas: UAB Inžineriniai tinklai

„Sklypo lietaus ir buitinės nuotekynes tinklų rekonstrukcija Savanorių pr. 8, Vilnius“ Buitinės nuotekynės įrengimas Hobas DN324 vamzdžiu , L-141m.